INNOWACYJNI W PRAKTYCE

31/03 - 01/04/2023

Zarejestruj się


PROGRAM KONFERENCJI

Rejestracja Uczestników i lunch

14:00 - 15:00

Otwarcie konferencji oraz wprowadzenie do projektu

15:00 - 15:30

Dr hab. Maciej Pastuszczak

Immunologia AZS – od nauki do praktyki

15:30 - 15:50

Dr hab. Maciej Pastuszczak

Immunologia - Łuszczyca – od nauki do praktyki

15:50 - 16:10

Dr hab. Alina Jankowska-Konsur

Upadacytynib i jego miejsce w leczeniu AZS w Polsce – doświadczenia własne

16:10 - 16:30

Dr n. med. Kamila Zawadzińska-Halat

Risankizumab – nowe możliwości dla pacjentów w Polsce

16:30 - 16:50

Dr n. med. Ewa Hadas

Dyskusja

16:50 - 17:00

Przerwa kawowa

17:00 - 17:15

Doświadczenia i obserwacje własne leczenia AZS w Niemczech

17:15 - 17:35

PD Dr. Ina Hadshiew

Doświadczenia własne leczenia AZS w Szwajcarii

17:35 - 17:55

M.D., Ph.D. Ahmad Jalili

Dyskusja z zaproszonymi Ekspertami

17:55 - 18:15

Podsumowanie I dnia

18:15 - 18:20

Dr hab. Maciej Pastuszczak

Otwarcie II dnia – zaproszenie na warsztaty

09:00 - 09:05

Dr hab. Maciej Pastuszczak

Warsztaty - część I - Grupa 1: Warsztaty psychologiczne: Jak rozmawiać z pacjentem trudny nastolatek etc.

09:05 - 10:35

Dr Marcin Matych

Warsztaty - część I - Grupa 2: Fotografia dokumentacji medycznej, aspekty prawne, zagadnienia techniczne, ćwiczenia

09:05 - 10:35

Mirosław Młyński

Przerwa kawowa

10:35 - 10:55

Warsztaty - część II - Grupa 1: Fotografia dokumentacji medycznej, aspekty prawne, zagadnienia techniczne, ćwiczenia

10:55 - 12:25

Mirosław Młyński

Warsztaty - część II - Grupa 2: Warsztaty psychologiczne: Jak rozmawiać z pacjentem trudny nastolatek etc.

10:55 - 12:25

Dr Marcin Matych

Podsumowanie i zakończenie konferencji

12:25 - 12:30

Dr hab. Maciej Pastuszczak

Lunch

12:30 - 13:30